Byłem głodny po długim marszu.

  • marsz 1] mi.noun = a march, walk. 2] (musical composition) march. 3] marsh