Była w żałobie po synu. (Sentence Note)

  • żałoba ‑łób f.noun = mourning
  • Być w żałobie + po = to be in mourning for