Był zbyt zawstydzony żeby to zrobić.

  • zawstydzony aj = embarrassed, shamefaced
  • zawstydzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf zawstydzać = to put to shame, mortify.
  • ~ się = to be put to shame