Był zaskoczony widokiem krwi.

  • widok (mi noun) sight, view