Był winnym popełnienia tego błędu.

  • popełnienie n.noun = commission (of a crime, etc)