Był w towarzystwie żony.(Sentence Note)

  • towarzystwo (noun) = company, association, society, companionship.