Był szefem wielkiej wyprawy.(Sentence Note)

wyprawa (f noun) wyprawie = expedition. send-off