Był siwy.

  • siwy aj = grey‑haired
  • siwiuteńki aj (dim of siwy) = nice and grey
  • siwizna f.noun - grey‑hairedness, gray‑headedness
  • siwieć ‑wieję ‑jesz impf, pf posiwieć or zsiwieć = to go grey
  • siwek ‑wka ma.noun = a grey horse