Był pogrążony w myślach.

pogrążony - adj = 1] submerged /engulfed / lost (e.g. in thought) 2] engulfed by sadness, grief stricken, bereaved