Burza zerwała linie. (Sentence Note)

  • zerwać (zerwę zerwiesz) (pf), (impf) zrywać = to tear off