Burmistrz ponoć wziął w łapę.

  • łapa f.noun = paw
  • wziąć w łapę = phrase = literally, to take in the paw = to be on the take (to be willing to take a bribe, corrupt)
  • ponoć adv = seemingly, from all accounts, from what I’ve heard