Brzydzę się sobą. Chcę umrzeć.

  • brzydzić się (‑dzę ‑dzisz) impf, pf obrzydzić się + Inst = be disgusted by, find repugnant