Brat powiesił obraz do góry nogami. (Sentence Note)

  • powiesić ‑szę ‑sisz pf = to hang.
  • & się = to hang o.s.