Brakuje mu świadomości tego, że jest członkiem społeczeństwa. (Sentence Note)

  • świadomość f.noun = consciousness, knowledge, awareness, cognizance
  • świadomy aj (m pred aj świadom) + Gen = conscious of, aware of. av = świadomie consciously, knowingly, willfully