Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Sentence Note)

  • czemuś mnie opuścił = why have you left me, why hast thou forsaken me (archaic)