Bomba atomowa to straszliwa broń.

  • straszliwy aj = frightful, gruesome, horrifying, awful, horrendous. av = straszliwie
  • straszny aj =terrible, horrible. av = strasznie = terribly