Ból w zasadzie ustąpił.

  • ustąpić ‑pię ‑pisz pf, impf ustępować ‑puję ‑jesz +G +D = to yield s.t. to s.o.
  • w zasadzie = in fact, actually, pretty much