Boję się, że on zamierza ujawnić sekret.

Note: ujawnić (-nię -nisz) (pf), (impf) ujawniać = to … reveal, disclose

1 Like