Bob Johnson starał się uświadomić ludziom powagę sytuacji w Afryce.

  • powaga f.noun = dignity, gravity, solemnity, importance