Billy jest dobry w gry sportowe.

  • sportowy = aj of sport. av sportowo.
  • na ~ = casually