Bierzmy pod uwagę jego wiek. (Sentence Note)

  • brać biorę bierzesz impf, pf wziąć wezmę weźmiesz weź = to take, take on, grasp, assume (power), bite (of fish).
  • brać pod wagę = phrase = to take under (into) consideration

CORRECTION:

  • brać pod uwagę = phrase = to take under (into) consideration
1 Like