Biblioteki publiczne uznajemy za podstawowe prawo obywatelskie.

  • obywatelski aj of obywatel or obywatelstwo = civic