Bez trudu znalazłem jego biuro. (Sentence Note)

  • trud mi.noun = difficulty, effort
  • bez trudu = without difficulty.
  • z trudem = with difficulty