Bez pracy nie ma kołaczy.

English Translation

No pain, no gain.

kołacz - a kind of bread