Będziemy badać każdą planetę, która krąży dookoła Słońca. (Sentence Note)

  • badać ‑am ‑asz impf, pf zbadać = to examine, study, scrutinize, inspect, screen, explore, canvass, investigate
  • badanie (m noun, often pl) = examination, study, research, survey.