Będzie mi brakować twojej kuchni. (Sentence Note)

Będzie mi brakować = phrase = literally, it will lack to me = I will miss

1 Like