Będę za tobą tęsknić, kiedy odejdziesz. (Sentence Note)

odejść (-jdę -dziesz odszedł odeszła) (pf), (impf) odchodzić (-dzę -dzisz odchodź) = to leave, depart (on foot), go away