Będę musiał porozmawiać z Tomem, zanim podejmę decyzję.(Sentence Note)

  • podjąć (podejmę podejmiesz) (pf), (impf) podejmować (podejmuję -jesz) = to take on, undertake (work, risk, etc). draw, take out (money from the bank).
  • & się + Gentive = to undertake something