Będę Ci towarzyszyć.

  • towarzyszyć -szę -szysz towarzyszą (impf) + Dative = to accompany
  • towarzyszący (adj) = accompanying