Bardzo za tobą tęsknię. (Sentence Note)

  • tęsknić ‑nię ‑nisz impf, pf zatęsknić + do + Gen OR za + Instrumental = to miss s.o. or s.t., to long for, hanker after, yearn for