Bardzo mi smutno to słyszeć. (Sentence Note)

  • smutny (adj) sad, mournful.
  • (adverb) smutnie
  • (adverbial predicate) = smutno. smutno mi = I’m sad
1 Like