Bardzo mi go brakuje. (Sentence Note)

  • mi brakuje + Gentive = phrase = I miss / I lack / I need / I don’t have
  • E.g. ‘Wiesz, trochę mi brakuje tych starych czasów.’ = ‘You know, I miss the old days/times a little’.