Bakterie są niewidoczne gołym okiem.

  • goły aj = bare, naked. av goło.
  • gołym okiem = with the naked eye.
  • niewidoczny aj = invisible, cannot be seen. av niewidocznie