Bahse girerim ne geldiğini biliyorum.

bahse girerim (ki) …