Bądź spokojny, nie skrzywdzę Cię.

  • krzywdzić ‑dzę ‑dzisz impf, pf skrzywdzić +Dat = harm, hurt, injure
  • krzywdzący active adj = detrimental, injurious av krzywdząco