Autobusy, pociągi i samoloty przewożą pasażerów.

  • przewieźć ‑wiozę ‑wieziesz ‑wiózł ‑wiozła ‑wieźli pf, impf przewozić ‑wożę ‑zisz ‑woź = to transport, carry, convey across