Asystent Toma wszedł i wręczył Mary wiadomość.

  • wręczyć‑czę ‑czysz pf, impf wręczać +Dat = to give by hand to, to hand over to