Alkohol przejął kontrolę nad twoim życiem. (Sentence Note)

Note: przejąć (przejmę -miesz) (pf), (impf) przejmować (-muję -jesz przejmują) (transitive) = take over, take possession of.

2 Likes