Ajattelitko auttaa heitä?

English Translation

Are you thinking of helping them?

Ajattelitko → Ajatteletko

1 Like