A pomijając żarty, co chcesz powiedzieć? (Sentence Note)

  • pomijać -am -asz (impf), (pf) pominąć -nę -niesz = to omit, overlook, leave out, disregard, leave aside
1 Like
  • pomijając coś (preposition) = apart from s.t., leaving s.t. aside
1 Like