A może byście się tak oboje przymknęli?

przymknąć ‑nę ‑niesz pf, impf przymykać = to close, shut (eyes)