A kto twierdził, że będzie łatwo? (Sentence Noun)

Note: twierdzić (-dzę -dzisz) (impf), (pf) stwierdzić = to state, say, assert