2015'te, Yeni Zelenda'nın nüfusu 5 milyondan azdır.

… was …