Σε παρακαλώ, έλα πριν από τις 2:30.

English Translation

Please come before 2:30.

This isn’t representative of how this is truly spoken; you’re far more likely to hear δύο και μισή instead of δύο και τριάντα.

1 Like